تماس با ما

یک درخواست تخمین بدهید

امروز جزئیات پروژه خود را برای ما ارسال کنید تا از تیم خبرگان ما قیمت بگیرید . اگر جزئیات پروژه خود را به صورت PDF یا قالب دیگر دارید ، لطفا پرونده خود را به شکل زیر ضمیمه کنید.

فرم درخواست

برای درخواست تخمین یا سؤالات کلی در مورد پیمانکاران دارای مجوز و خدمات ما ، فرم آنلاین ما را تماس یا ارسال کنید. ما منتظر خدمت شما هستیم

بروشورهای ما
ساعات کاری

پشتیبانی ما در دسترس است تا به شما ۲۴ ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته کمک کند.

آیا سوالی دارید؟

سؤال کاری را بصورت آنلاین ارسال کنید یا از نزدیکترین دفتر BuildWall بازدید کنید.