برج فاکس ،‌ پورتلند

توضیحات

این پروژه یک گاراژ و پارکینگ جدید در یک محیط بسیار امن در فرودگاه بین المللی میامی ایجاد کرد. ویژگی های ساختمان پایدار.

جزئیات پروژه

مشتری: توسعه TMT
محل سکونت: پورتلند، OR