استیون جکسن

مالک

استیون Buildwall را در سال 1990 بنیانگذاری کرد. استیون دائما در حال یافتن راه حل های جدید برای موضوعاتی است که در طی کار ایجاد می شود و یک سرپرست قابل اعتماد هم برای مشتریان خود و هم برای خدمه تولیدی است که او نظارت می کند. او در هر مرحله از روند کار درگیر است. استیون به دلیل توجه استثنایی خود به سازمان و

بروشورهای ما
ساعات کاری

پشتیبانی ما در دسترس است تا به شما ۲۴ ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته کمک کند.

آیا سوالی دارید؟

سؤال کاری را بصورت آنلاین ارسال کنید یا از نزدیکترین دفتر BuildWall بازدید کنید.